KENDU KIDS NEDİR?

Kendu Kids Nedir?

Uzun Yıllardır Denenen Gramer Ağırlıklı Metotların Aksine Dil Öğretiminde Gerçeği Keşfedip Anadili Edinimi Yaklaşımıyla İngilizce Konuşabilmek İçin…

  • Ana dil öğrenme metoduna dayanan
  • Bütün Dünyada herkesin ana dilini öğrenme sürecinde yaşadığı “dinleme, Konuşma, Okuma ve yazma” Becerileriyle devam eden
  • Çoklu Tekrar ve Telaffuz yöntemiyle her öğrencinin öğrenme süreçlerinde aktif olarak katıldığı
  • Sınıf ortamında yapılan derslerde Görsel ve işitsel zenginliklerle desteklenmiş
  • Her sınıf düzeyinde hazırlanmış özel müfredata dayalı kelime ve cümle kalıplarıyla ilerleyen
  • 32 GB özgün veriden oluşan
  • 3 yılın sonunda Uluslararası geçerliliği olan Cambridge başarı sertifikaları taahhüt eden

Sınav grubu öğrencilerine  özel KENDU KIDS exam projesiyle konuşma becerisinin yanı sıra Akademik başarıyı ve kapsayan Starters, Leanaers, Narrators, Speakers aşamalarıyla ingilizceyi öğrenmeyi ve Konuşmayı vaad eden Dil öğretim programıdır.