Prof.Dr.Turan PAKER

‘‘Türkiye’de yabancı dil öğretimi denilince uzun yıllardır gramere dayalı yöntemlerde ısrar edildiğini görmekteyiz. Bir çok okulda dilbilgisi öğretilip, yine başarı dilbilgisi ölçülerek tespit edilmektedir. Oysa dünya literatüründe yabancı dil öğretimi anadil öğretimindeki sürece benzer bir şekilde anlama ve pratik kullanıma dayalı bir sistem üzerine inşa edilmiştir.

Sanırım KENDU KIDS’in başarısındaki sır yabancı dil öğretiminde bu doğal akışı tam anlamıyla ifade edebilen bir yöntem geliştirebilmiş olmasıdır.

Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, bu yöntem sayesinde öğrenciler çok kısa bir zamanda hedef dile hakim olmakta ve onu etkin bir şekilde kullanabilmektedir.

Türkiye’nin bu alandaki ihtiyacı dünyanın gelişmiş pek çok eğitim sisteminde olduğu gibi doğru yöntemi keşfedebilmesidir. Bu bakımdan KENDU KIDS sadece bir başarı hikayesi değil aynı zamanda doğru yöntemin de keşfidir.’’